Domov dôchodcov - Domov pre seniorov Stará Ľubovňa

Domov pre seniorov Stará Ľubovňa poskytuje pobytovú sociálnu službu v nepretržitej prevádzke, zameranú na pomoc ľuďom odkázaným na pomoc inej osoby prevažne v seniorskom veku. Každý človek je jedinečný a preto základnou úlohou poskytovateľa je rešpektovať a chrániť dôstojnosť a jedinečnosť prijímateľa sociálnej služby.

Telefón: 052/428 31 61
Email:  sekretariat@dps-sl.vucpo.sk
Adresa: Mierová 88, 064 01 Stará Ľubovňa
WWW:  www.ddsl.sk