Domov dôchodcov - Domov seniorov Dolinka

Domov seniorov Dolinka poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť. Má výhodnú polohu v širšom centre obce. K budove patrí priľahlý park s prístupom pre imobilných, zdravotne postihnutých obyvateľov domova seniorov, ale aj k pohodlnému prístupu ostatných obyvateľov obce. Centrálnym bodom parku je priestranný altánok s možnosťou posedenia si na lavičkách s elektrickou prípojkou a pitnou vodou. V súčasnosti má sociálne zariadenie kapacitu 25 lôžok. O obyvateľov domova sa stará 12 zamestnancov. V zariadení sú umiestnení nielen občania z obce, ale aj  obyvatelia z celého Slovenka.

Telefón: 045/54 01 873
Email:  info@dsdolinka.sk
Adresa: ul. Čs. Armády 67/57, 962 23 Očová
WWW:  www.dsdolinka.sk