Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb Amos

Domov sociálnych služieb Amos poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť. Zabezpečená je 24-hodinová starostlivosť a snažíme sa seniorom poskytnúť dôstojnú jeseň života.

Telefón: 0908 992 178
Email:  dssamos@post.sk
Adresa: 067 13 Rokytov pri Humennom 32
WWW:  www.dssamosrokytov.sk