Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb Auxilium Plus

Domov sociálnych služieb Auxilium Plus poskytuje sociálnu službu klientom so zdravotným postihnutím – telesným, duševným a psychickým. V zariadení žijú a sú prijímaní do neho aj klienti s pridruženým zdravotným postihnutím, zmyslovým a telesným. Celková kapacita zariadenia je 40 klientov. Poskytujeme klientom celoročnú starostlivosť.

Telefón: 0905 824 134
Email:  auxilium@zoznam.sk
Adresa: 980 43 Číž č. 139
WWW:  www.auxiliumplus.sk