Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb Gabriela

Domov sociálnych služieb Gabriela je neštátnym zariadením poskytujúcim kvalitnú komplexnú zdravotnícku a sociálnu starostlivosť seniorom v dôležitej etape ich života. O našich klientov sa stará tím vysoko kvalifikovaných pracovníkov, ktorí pristupujú k našim klientom s úctou a rešpektom k ich jedinečnosti a s podporou k sebestačnosti.

Telefón: +421 948 736 872
Email:  gabriela@gabrielapo.sk
Adresa: Lemešianska 21, 080 01 Haniska
WWW:  www.gabrielapo.sk