Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb Humanitár

Domov sociálnych služieb Humanitár poskytuje prijímateľom sociálnej služby v ňom umiestneným rôzne druhy činnostných terapií pre maximálne skvalitnenie ich pobytu.

Telefón: 053/44 93 550
Email:  humanitar@humanitar.sk
Adresa: Probstnerova cesta 6, 054 01 Levoča
WWW:  www.humanitar.sk