Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb Libertas Lučenec

Domov sociálnych služieb Libertas Lučenec poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť. Zabezpečená je 24-hodinová starostlivosť a snažíme sa seniorom poskytnúť dôstojnú jeseň života.

Telefón: 047/45 12 220
Email:  riaditel@dsslibertaslc.sk
Adresa: Tuhárske námestie 10, 984 01 Lučenec
WWW:  www.dsslibertaslc.sk