Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb Margaréta

Domov sociálnych služieb Margaréta je zariadením zabezpečujúcim komplexné sociálne služby pre dospelých občanov z celého Slovenska (pobytovou formou). Sme nezisková organizácia, ktorá vykonáva svoju prácu plne profesionálne, kvalitne a dlhodobo. Naša organizácia sa stará o mnohé a snaží sa byť organizáciou prakticky úspešnou. Dúfame, že tu nájdete pre Vás atraktívne a príjemné prostredie, že naša organizácia bude miestom, kde sa budete cítiť uvoľnene a pohodlne. Svojich klientov si veľmi vážime a najväčším vyznamenaním pre nás je ich spokojnosť.

Telefón: 0917 167 620
Email:  cssmargareta@gmail.com
Adresa: Hlavná 109, 946 54 Bajč
WWW:  www.dssmargareta.webnode.sk