Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb Nádej

Domov sociálnych služieb Nádej poskytuje pomoc ľuďom v sociálnej núdzi. Ľuďom, ktorým vysoký vek a nepriaznivý zdravotný stav nedovoľujú zotrvať v ich domácom prostredí. Naším úsilím je vytvoriť týmto občanom miesto na dôstojné prežitie staroby a zabezpečenie optimálnych životných podmienok s ohľadom na ich špecifické potreby. To všetko je spojené s istou dávkou lásky a entuziazmu k takejto práci.

Telefón: +421 908 822 761
Email:  specializovane.dssnadej@gmail.com
Adresa: 966 24 Janova Lehota č. 71
WWW:  www.dssnadej.sk