Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb Náruč

Domov sociálnych služieb Náruč poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť. Sociálna služba je zabezpečená nepretržite, počas celého roka tým klientom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú 24-hodinovú starostlivosť, nakoľko sa sami o seba, ani prostredníctvom svojich príbuzných nedokážu postarať. Naše služby vyhľadávajú klienti z celého Slovenska, najmä však z NSK a BSK. Náruč sa stala domovom pre mnohých seniorov, ktorí chcú dôstojne, pohodlne a harmonicky prežiť svoj život.

Telefón: +421 903 286 284
Email:  socialnanaruc@gmail.com
Adresa: Zváračská 19, 945 01 Komárno
WWW:  www.naruckn.sk