Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb v Brezovičke

Domov sociálnych služieb v Brezovičke poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť. Zabezpečená je 24-hodinová starostlivosť a snažíme sa seniorom poskytnúť dôstojnú jeseň života.

Telefón: 051/45 91 295
Email:  dssbrezovicka@centrum.sk
Adresa: 082 74 Brezovička 62
WWW:  www.dssbrezovicka.sk