Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb v Giraltovciach

Domov sociálnych služieb v Giraltovciach je kombinované zariadenie, a to domov sociálnych služieb pre deti a domov sociálnych služieb pre dospelých, preto aj veková skladba je rôznorodá. Klientelu tvoria občania s ťažkým zdravotným posthnutím, ktorým je telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslové postihnutie alebo kombinácia postihnutí.

Telefón: 054/73 64 175
Email:  dssgiraltovce@stonline.sk
Adresa: Kukorelliho 17, 087 01 Giraltovce
WWW:  www.dssgiraltovce.sk