Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb v Humennom

Domov sociálnych služieb v Humennom poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť. Zabezpečená je 24-hodinová starostlivosť a snažíme sa seniorom poskytnúť dôstojnú jeseň života.

Telefón: 057/775 46 78
Email:  sekretariat@zpsadss-he.vucpo.sk
Adresa: Mierová 63, 066 01 Humenné
WWW:  www.dssmierovahe.sk