Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb v Jabloni

Domov sociálnych služieb v Jabloni je jedným z 3 zariadení sociálnej starostlivosti v okrese Humenné v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, kde je starostlivosť poskytovaná formou celoročného pobytu. Jeho kapacita je 70 klientov. Poskytuje komplexné sociálne služby dospelým mužom a ženám veku od 18 do 60 rokov.

Telefón: 057/77 97 147
Email:  riaditel@dss-jablon.vucpo.sk
Adresa: 067 13 Jabloň 78
WWW:  www.dssvjabloni.sk