Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb v Legnave

Domov sociálnych služeb v Legnave poskytuje prijímateľom sociálnych služieb zmysluplný, dôstojný a plnohodnotný život s podporou k samostatnosti a začleneniu do spoločnosti na základe ich individuálnych schopnosti a znalosti.

Telefón: 052/42 86 117
Email:  riaditel@dss-legnava.vucpo.sk
Adresa: 065 46 Legnava 72
WWW:  www.dsslegnava.sk