Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb v Ľubici

Domov sociálnych služieb v Ľubici poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť. Je určený pre mentálne postihnuté deti a dospelých. Jeho kapacita je 14 prijímateľov s celoročnou pobytovou formou.

Telefón: 052/46 85 862
Email:  dsslubica@mail.t-com.sk
Adresa: G. Svobodu 139, 059 71 Ľubica
WWW:  www.dsslubica.sk