Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb v Sabinove

Domov sociálnych služieb v Sabinove poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť a snaží sa vytvárať prijímateľom také podmienky, ktoré by im najviac pripomínali rodinné prostredie a dali základ harmonického spolunažívania a životných hodnôt.

Telefón: 051/74 70 382
Email: sekretariat@dss-sb.vucpo.sk
Adresa: Kukučínova 1781/2, 083 01 Sabinov
WWW:  www.dsssabinov.sk