Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb v Spišskej Starej Vsi

Domov sociálnych služieb v Spišskej Starej Vsi poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť. Cieľom zariadenia je spríjemniť starším občanom ich starobu, nenechať ich prepadnúť seba ľútosti, ale vtiahnuť ich do života v miere, v akej im to umožňuje ich zdravotný stav. Zariadenie pomáha starým a opusteným ľuďom dôstojne prežiť svoju jeseň života.

Telefón: 052/41 81 392
Email:  ddadssssv@mail.t-com.sk
Adresa: SNP 8, 061 01 Spišská Stará Ves
WWW:  www.spisskastaraves.sk