Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb v Spišskom Podhradí

Domov sociálnych služieb v Spišskom Podhradí je koedukované zariadenie s celoročnou formou pobytu, ktorý poskytuje sociálne služby dospelým fyzickým osobám, ktoré sú z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu alebo ťažkého zdravotného postihnutia odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Telefón: 053/45 41 558
Email:  riaditel@dss-sppodhrad.vucpo.sk
Adresa: Hviezdoslavova 1, 053 04 Spišské Podhradie
WWW:  www.dssspp.sk