Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb v Stropkove

Domov sociálnych služieb v Stropkove poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť. Zabezpečená je 24-hodinová starostlivosť a snažíme sa seniorom poskytnúť dôstojnú jeseň života.

Telefón: 054/74 22 226
Email:  dssstropkov@stonline.sk
Adresa: Hlavná 80/50, 091 01 Stropkov
WWW:  www.dssstropkov.sk