Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb Vrbovnica

Domov sociálnych služieb Vrbovnica prijímateľom poskytuje individuálnu rehabilitáciu s cieľom maximálnej obnovy, zachovania alebo zlepšenia telesných, duševných, sociálnych, pohybových a pracovných schopností. Cieľom rehabilitačnej činnosti je zabezpečiť prijímateľom sociálnej služby vhodné podmienky na rozvoj duševných a pohybových schopností.

Telefón: 054/47 23 240
Email:  vrbovnica@proxisnet.sk
Adresa: ul. Orechová-Skleníky 2890, 085 01 Bardejovská Nová Ves
WWW:  www.vrbovnica.sk