Domov dôchodcov - Dubina

Zariadenie pre seniorov – dom dôchodcov Dubina, Dubnica nad Váhom je mestskou rozpočtovou organizáciou, ktorá je zariadením sociálnych služieb poskytujúcim sociálne služby.

Telefón: 0905 473 195
Email:  riaditel@dubina.org
Adresa: Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica nad Váhom
WWW: www.dubina.sk