Domov dôchodcov - Hertník

Domov dôchodcov Hertník pre osamelých ľudí a ľudí odkázaných na pomoc iných, sa nachádza v tesnej blízkosti rímsko-katolíckeho kostola sv. Kataríny Alexandrijskej. V domove dôchodcov je zabezpečovaná starostlivosť a opatrovateľská služba 24 hodín denne. Má kapacitu 14 osôb.

Telefón: 054/48 81 485
Email:  ddhertnik@gmail.com
Adresa: Hertník 90, 086 42 Hertník
WWW:  www.obechertnik.sk