Domov dôchodcov - Hriňová

Domov dôchodcov Hriňová poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť. Život klientov sa snažíme organizovať naplno a hlavne tak, aby nepociťovali odlúčenie od svojich najbližších. Pre klientov usporadúvame rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, ako napr. výlety – kde spoznávajú krásy Slovenska, tanečné zábavy – kde sa stretávajú aj s klientmi iných zariadení, športové súťaže a pod. Staráme sa aj o duchovný život klientov. Po nástupe klienta do zariadenia sa snažíme neustále udržiavať kontakt s rodinou klienta.

Telefón: 045/54 97 301
Email:  domovdochodcov@stonline.sk
Adresa: Krivec 785, 962 05 Hriňová
WWW:  www.ddadsshrinova.sk