Domov dôchodcov - Hron

Domov dôchodcov Hron poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. K budove patrí priľahlá záhrada s jazierkom, hojdačkami, kaplnkou a lavičkami.

Telefón: 048/67 00 070
Email:  hron@ddhron.sk
Adresa: Dubová ŠKN 19/III, 976 97 Nemecká
WWW:  www.ddhron.sk