Domov dôchodcov Humanity

Domov dôchodcov Humanity je zariadenie s celoročným pobytom. Má kapacitu 32 miest, z toho sú 3 miesta Špecializované zariadenie a 29 miest Zariadenie pre seniorov.

Telefón:  032/ 652 26 90
Email:  trencin@redcross.sk
Adresa: Dom humanity SČK, Stromová 5, 91101 Trenčín
WWW: http://www.redcrosstn.sk