Domov dôchodcov - Integračné zariadenie KOR-GYM

Integračné zariadenie KOR-GYM je domovom sociálnych služieb, určených pre ľudí s mentálnym a kombinovaným postihnutím bez rozdielu pohlavia a veku. Poskytuje komplexné sociálne služby v oblasti sociálnej starostlivosti.

Telefón: 054/47 91 211
Email:  korgym@korgym.sk
Adresa: 086 42 HERTNÍK 85
WWW:  www.korgym.sk