Domov dôchodcov - Zariadenie pre seniorov Iris

Zariadenie pre seniorov Iris v Skačanoch poskytuje v rámci pobytovej celoročnej formy sociálne poradenstvo, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť.

Telefón: 0905 344 553
Email:  irisivno@gmail.com
Adresa: Skačany 3, 958 53 Skačany
WWW: www.irisiv.sk