Domov dôchodcov Kanianka

Domov dôchodcov Kanianka poskytuje svojim klientom sociálne služby..

Telefón: 0903 680 469
Email:  ssskanianka@stonline.sk
Adresa: ul. Nová 596, 972 17 Kanianka
WWW: https://www.ssskanianka.sk