Domov dôchodcov - Kráľovský Chlmec

Domov dôchodcov Kráľovský Chlmec poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť. Kapacita nášho zariadenia je 20 klientov /11 klientov špecializované zriadenie a 9 klientov zariadenie pre seniorov/, preto môžeme povedať, že sme zariadenie rodinného typu, kde sa ku každému klientovi pristupuje individuálne a naším cieľom je, aby sme klientovi vytvorili atmosféru rodinného prostredia. Sociálne služby, ktoré poskytujeme: ubytovanie, stravovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva. Špecializované zariadenie je zamerané na klientov s Parkinsonovou chorobou, Alzheimerovou chorobou a na demencie rôzneho typu.

Telefón: 0907 159 636
Email:  dossno@gmail.com
Adresa: J. Majlátha 1111/1, 077 01 Kráľovský Chlmec
WWW:  www.pokojnastaroba.eu