Domov dôchodcov - Kremnica

Domov dôchodcov Kremnica poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť. Nachádza sa v krásnej podhorskej oblasti na okraji mesta Kremnica. Poskytujeme celoročný pobyt pre 34 prijímateľov sociálnych služieb (obyvateľov). Prispôsobujeme ich individuálnym potrebám fyzických osôb, ktoré dovŕšili dôchodkový vek v zariadení pre seniorov a fyzických osôb s duševnými poruchami, telesným a zmyslovým postihnutím v domove sociálnych služieb.

Telefón: 045/67 42 494
Email:  ddadsskremnica@mail.t-com.sk
Adresa: Bystrická 447/25, 967 29 Kremnica
WWW:  www.dsskremnica.sk