Domov dôchodcov - Luna

Domov dôchodcov Luna je zariadenie sociálnych služieb s celoročným pobytom pre občanov v dôchodkovom veku a pre zdravotne ťažko postihnutých občanov (s duševnými poruchami). Predmetom činnosti zariadenia je poskytovanie sociálnej služby prijímateľom sociálnej služby – vykonávanie odborných, obslužných a ďalších činností. Kapacita zariadenia je 120 miest.

Telefón: 048/61 15 677
Email:  ddluna@ddluna.sk
Adresa: Fraňa Kráľa 23, 977 01 Brezno
WWW:  www.ddluna.sk