Domov dôchodcov - ,,Môj Domov" Topoľčany

Domov dôchodcov ,,Môj Domov“ Topoľčany poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť. Zabezpečená je 24-hodinová starostlivosť a snažíme sa seniorom poskytnúť dôstojnú jeseň života.

Telefón: 038/53 26 750
Email:  moj-domov@moj-domov.sk
Adresa: P.O.Hviezdoslava č.66, 955 01 Topoľčany
WWW:  www.moj-domov.sk