Domov dôchodcov - Nádej

Domov dôchodcov Nádej poskytuje kompletné celoročné sociálne služby a zabezpečuje zdravotnú starostlivosť o klientov. O našich klientov sa staráme i po stránke duchovnej, kultúrnej, pracovnej, formou ergoterapie, arteterapie, muzikoterapie, tanečnej terapie, kognitívneho tréningu pri klientoch s Alzheimerovou demenciou, Parkinsonovou chorobou a iných formách demencií a psychiatrických porúch.
Udržiavame fyzické a pohybové schopnosti klientov, precvičujeme jemnú a hrubú motoriku, realizujeme ranné rozcvičky, klientov nechodiacich a po NCMP rehabilituje rehabilitačná pracovníčka, dbáme o pohyb a pobyt našich klientov na čerstvom vzduchu formou prechádzok v areáli zariadenia a v mestských parkoch.

Telefón: 0905 535 256
Email:  nadejdd.dss@stonline.sk
Adresa: Sládkovičova 21, 953 01 Zlaté Moravce
WWW:  www.nadejdss-zlatemoravce.sk