Domov dôchodcov - Nezábudka

Domov dôchodcov Nezábudka poskytuje sociálne služby fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc iných osôb. Súčasťou poskytovaných služieb je ošetrovateľská starostlivosť, sociálne poradenstvo, ubytovanie, stravovanie a ostatné obslužné činnosti /pranie, žehlenie, upratovanie/. Ubytovanie je zabezpečené v 1 a 2 lôžkových izbách s príslušenstvom.

Telefón: 047/43 79 099
Email:  webmaster@nezabudka-fi.sk
Adresa: Záhradnícka 2, 98601 Fiľakovo
WWW:  www.nezabudka-fi.sk