Domov dôchodcov - Oáza

Domov dôchodcov Oáza sa snaží predovšetkým o to, aby seniori žijúci v zariadení boli nezávislí a čo najdlhšie sebestační, aby nezostali izolovaní, odlúčení od okolia a aby žili normálnym spôsobom života. Služby zariadenia rešpektujú individuálny charakter každej osoby, podporujú jej dôstojnosť a sociálne začleňovanie. Motivujeme prijímateľov sociálnej služby k činnostiam, ktoré boli predtým súčasťou ich každodenného života. Prijímatelia sa môžu aktívne zapojiť do prípravy vlastných kultúrnych programov. Organizujeme tiež spoločenské podujatia v rámci ktorých v zariadení vystupujú rôzni hostia.

Telefón: 045/68 50 421
Email:  dssbonitas@azet.sk
Adresa: Tekovská Breznica č. 730, 966 52
WWW:  www.bonitasno.webnode.sk