Domov dôchodcov - Oáza staroby

Domov dôchodcov Oáza staroby poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť. Bývanie je zabezpečované v dvojposteľových bunkách. Bunky majú vlastné hygienické zariadenie, sú vybavené nábytkom (skrine, lôžka, nočné stolíky…), ako aj polohovateľnými lôžkami pre imobilných klientov. Stravovanie je obyvateľom zabezpečené prostredníctvom vlastnej kuchyne. Strava je jednotná, nie je možnosť výberu. Dom dôchodcov spolupracuje s tímom lekárov – všeobecný lekár, urológ, chirurg, psychológ, stomatológ, diabetológ – ktorí sa starajú o zdravie obyvateľov. O duchovný život obyvateľov sa starajú evanjelický a katolícky pán farár, príp. rehoľná sestra.

Telefón: 0905 821 824
Email:  ddoazastaroby@gmail.com
Adresa: Pod horou 260/6, 962 71 Dudince časť Merovce
WWW:  www.ddoazastaroby.sk