Domov dôchodcov - Opatrovateľské a ošetrovateľské centrum Betánia v Kalinove

Opatrovateľské a ošetrovateľské centrum Betánia v Kalinove s celoročnou prevádzkou sa stará o seniorov a dospelých ľudí s mentálnym znevýhodnením. Ponúkame aj opatrovateľskú službu klientom v ich domácom prostredí. Víziou Betánie je pomáhať žiť, brať vážne ľudskú bolesť a poskytovať profesionálnu pomoc založenú na kresťanských hodnotách tým, ktorí ju potrebujú.

Telefón: +421 474 390 691
Email:  betaniavkalinove@gmail.com
Adresa: Hrabovo č. 771, 985 01 Kalinovo
WWW:  www.betania.sk