Domov dôchodcov - Piešť

Domov dôchodcov Piešť poskytuje sociálne služby zdravotne postihnutým občanom (mužom) s duševnými poruchami a poruchami správania celoročnou formou pobytu, s kapacitou 56 miest.

Telefón: 045/52 49 241
Email:  dss.dt@stonline.sk
Adresa: Detva – Piešť II. č. 128, 962 12 Detva
WWW:  www.dsspiestdetva.sk