Domov dôchodcov - Senior Active Hriňová

Domov dôchodcov – Senior Active Hriňová je kombinované zariadenie a to zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb pre dospelých, preto aj veková skladba našich klientov je rôznorodá. Klientelu tvoria občania s ťažkým zdravotným postihom, ktorým je telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania alebo zmyslovým postihnutím, prípadne kombinovaným postihnutím. Naše zariadenie sa špecializuje predovšetkým na starostlivosť o ľudí trpiacich Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou ako aj rehabilitačnými službami po mozgových príhodách.

Telefón: 045/53 20 174
Email:  info@senioractive.sk
Adresa: Školská 1566 962 05 Hriňová
WWW:  www.senioractive.sk