Domov dôchodcov - Senior centrum Handlová

Senior centrum Handlová poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.

Telefón: 0905 964 027
Email:  riaditel@seniorcentrum.handlova.sk
Adresa: ul. Márie Krššákovej č. 1107/1, 972 51 Handlová
WWW: www.seniorcentrum.handlova.sk