Domov dôchodcov - Senior Garden

Domov dôchodcov Senior Garden poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť. Zariadenie s kapacitou 28 osôb je lokalizované v pokojnej vidieckej lokalite prímestskej obce, ktorá vytvára vhodné predpoklady, aby sa stalo domovom pre seniorov, poskytujúc im celodennú starostlivosť. Štýlovo novozrekonštruovaný objekt s novou prístavbou spĺňa požiadavky na ubytovanie klientov v štrnástich dvojposteľových izbách. Našim cieľom je komplexná starostlivosť o klienta, ktorá okrem základných potrieb pamätá aj na jeho duševné a duchovné potreby. Domov pre dôchodcov spĺňa náročné kritéria pre bývanie a bezpečnosť klientov. Súčasne je koncipovaný ako otvorené zariadenie komunitného typu. Chceme vytvárať priestor pre aktivity na svojpomoc, vzájomnú pomoc a motivovať našich klientov zúčastňovať sa na komunitnom, spoločenskom a duchovnom živote obce.

Telefón: 0905 120 238
Email:  barzova@seniorgarden.sk
Adresa: Kostolná 81/51, 35 31 Horná Seč
WWW:  www.seniorgarden.sk