Dom dôchodcov - Senior Modrová

Dom dôchodcov Senior Modrová prevádzkuje kombinované zariadenie sociálnych služieb v rozsahu Zariadenie pre seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby a Špecializované zariadenie.

Telefón: 0918 555 544
Email:  seniormodrova@seniormodrova.sk
Adresa: Modrová 298, 916 35 Modrová
WWW: www.seniormodrova.sk