Domov dôchodcov - Seniorpark

Domov dôchodcov Seniorpark poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť. Zabezpečená je 24-hodinová starostlivosť a snažíme sa seniorom poskytnúť dôstojnú jeseň života.

Telefón: 0905 743 130
Email:  senior-park@senior-park.sk
Adresa: Kvetnica 424, 058 01 Poprad
WWW:  www.senior-park.sk