Domov dôchodcov Seniorville

Domov dôchodcov Seniorville v Trenčíne je zariadenie sociálnych služieb, v ktorom zabezpečujeme komplexné služby pre vitálnych a čiastočne alebo úplne imobilných seniorov.

Telefón:  0948 58 20 20
Email:  trencin@seniorville.eu
Adresa: Pri parku 39, 911 06 Trenčín, časť Záblatie
WWW: www.seniorville.sk