Domov dôchodcov - Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť. Zabezpečená je 24-hodinová starostlivosť a snažíme sa seniorom poskytnúť dôstojnú jeseň života.

Telefón: 055/79 66 522
Email:  ddkega@mail.t-com.sk
Adresa: Garbiarska 4, 040 01 Košice
WWW:  www.sspmk.sk