Domov dôchodcov - Sušany

Domov dôchodcov Sušany so svojim základným areálom, sa nachádza v peknej lokalite suchánskej doliny v centre obce Sušany. Tento základný komplex domova bol daný do prevádzky v novembri 1995 rekonštrukciou 2. podlažnej budovy bývalej základnej školy, v ktorej sa teraz nachádza prevádzková a stravovacia časť a prístavbou 3. podlažnej novej budovy sa vybudovala ubytovacia časť s príslušenstvom a zázemím potrebným pre bývanie 49 obyvateľov tohoto zariadenia sociálnych služieb.

Telefón: 0905 323 066
Email:  riaditel@ddadsssusany.sk
Adresa: Sušany č. 72, Hrnčiarske Zalužany 980 12
WWW:  www.ddadsssusany.sk