Domov dôchodcov - Terany

Domov dôchodcov Terany poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť. Jeho činnosť je zameraná na poskytovanie sociálnych služieb zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami a starým občanom formou celoročného pobytu. Kapacita zariadenia 66 miest.

Telefón: 0911 530 140
Email:  ddterany@stonline.sk
Adresa: Terany č. 1, 962 68, Terany
WWW:  www.ddterany.sk