Domov dôchodcov - Tereza

Domov dôchodcov Tereza je zariadenie rodinného typu s kapacitou 36 miest, ktoré poskytuje svoje služby starým, prevažne osamelým ľuďom, ktorí pre svoj zdravotný stav vyžadujú nepretržitú starostlivosť a to či pochádzajú z blízkeho alebo ďalekého okolia. Naším cieľom je pomáhať tým starým ľuďom, ktorí sa náhle ocitli v zdravotnej a sociálnej tiesni. Naše úsilie je však odmenené vo väčšine prípadov zlepšením zdravotného stavu obyvateľa. Nepretržitá opatrovateľská starostlivosť, pravidelné a kvalitné stravovanie výrazne prospievajú k dosahovaniu dobrých výsledkov v našej práci.

Telefón: +421 915 869 548
Email:  ddterezanovosad@gmail.com
Adresa: Zimná 150, 076 02 Novosad
WWW:  www.ddterezanovosad.weblahko.sk