Domov dôchodcov - Tisovec

Domov dôchodcov Tisovec poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Zamestnanci nášho zariadenia vyvíjajú maximálne úsilie, aby obyvatelia žili plnohodnotne a mali možnosť dôstojného života v seniorskom veku. Skutočnú náhradu domova vytvára kvalita služieb zabezpečovaná individuálnym prístupom personálu ku každému obyvateľovi.

Telefón: 047/54 93 847
Email:  riaditelka@ddadsstisovec
Adresa: Bakulíniho 905, 980 61 Tisovec
WWW:  www.ddadsstisovec.sk